a.Hvordan Outsourcing

 - Man kan selv entrere med en kinesisk producent eller:
 
- Vælge en dansk producent med produktion i Kina eller:
 
- Lade et dansk / kinesisk outsourcing firma stå for leverancerne fra Kina

Man kan selv entrere med en kinesisk producent.
 
Vigtigst er valg af leverandør. Det behandles på siden valg af leverandør.
 
Her skal blot resumeres.
 
- De fleste kvalificerede producenter fordre en ordremasse der ofte er større end
  de fleste danske firmaer kan præstere alene.
 
- Uden personlig audit ved den kinesiske producent er der overvejende risiko for at
  vælge en ukvalificeret leverandør. Det kan være producenten slet ikke lever op til
  de oplyste kapacitet eller kapabilitetsmuligheder, eller har baseret tilbuddet
  på anvendelse af "onkler" dvs eksterne underleverandører.

- Skal der opnås et godt samarbejde med en kvalificeret producenten, kræves det
  at kundens chef aflægger besøg på fabrikken i Kina, således at der opnås et
  personligt bekendskab mellem cheferne i de respektive firmaer.

- Hvis kunden ikke står stærkt i kunde / leverandørforholdet er der en overvejende
  risiko for indgåede aftaler om pris og levering ikke overholdes, ofte begrundet med
  kreative forklaringer. Dette da det i Kina er en del af kulturen man i handels-
  forholdet tager den pris man kan opnå.

- Risikoen for misforståelser er stor pga. sprog og kulturforskelle. 
  Hvis kunden har ønsker der overgår den kinesiske producents muligheder eller
  formåen, kan der ikke påregnes et modspil endsige NEJ. En ønsket leveringstid,
  økonomiske eller tekniske krav der er udover leverandørens tilbudte, kan derfor
  ikke forventes overholdt.
  Generelt gælder kineserne ikke ønsker at tabe ansigt.
   
 Vælge en dansk producent med produktion i Kina.
 
Danske producenter med  produktion i Danmark og Kina tilbyder højvolumen
placeret på deres kinesiske fabrik. Det kan lyde besnærende for en kunde med
højvolumen.

Spørgsmåler er hvem det er en fordel for?.

APC ApS har haft fabrik i Danmark i 18 år og 3 år i Asien, hvorefter vi de sidste
10 år har valgt kinesiske samarbejdspartnere. Vores bedømmelse bygger derfor på egen erfaring.
 
Har en producent fabrik i både Kina og Danmark kan det kun, som de selv oplyser,
være højvolumen de udbyder, da de jo ellers ville konkurrere med deres egen
hjemme produktion.  Problemet i Danmark er, vi næsten ikke har højvolumen, efter
international målestok, højest mediumvolumen. Men medium og højvolumen er jo
netop der vor de kinesiske producenter er stærkest og billigere end en dansk produktion.

Den danske producent kan helt klart producere højvolumen billigere i Kina en i
Danmark men det genererede provenu skal hjem til Danmark. Det skal kinesernes ikke.
Hvor er så fordelen andet end for den danske producent. Kinesiske producenter har
herudover en lang række økonomiske hjemmemarkeds fordele specielt for exportindustrien.
Alt andet lige vil en ren kinesisk producent være billigere end en dansk producent i Kina.

Det var årsagen til APC efter 3 år som producent i Asien valgte lokale samarbejds-
partnere frem for egenproduktion i Kina. Vi kunne simpelthen købe leverancerne
billigere,
end vi selv kunne fremstille dem for i Asien!
 
En nævnt fordel fra den dansk / kinesiske producent er at pilot / prototype
produktionen kan startes i Danmark og senere flyttes til Kina. Efter vores erfaring
mistes meget af DFM (Design for manufacturing) optimeringen, da erfaring fra det
endelige produktionssetup vanskeligt kan tilbageføres til eventuelle justeringer af kunstruktion og produktionssetup.

Det er vigtigt man er opmærksom på komponenter og materialer ofte er anderledes
i Kina end Danmark. Hvis prototyperne startes op i Danmark kan man ikke regne
med produktionssetuppet kan overføres uden fornyet produktionsforberedelse i Kina!
 
Fordelene ved at bruge en dansk producent med produktion i Kina kan derfor kun
være at kunden kan nøjes med at kummunikere gennem det danske firma,
og dermed undgå de specielle kinesiske handelskotumer. Det er ubestridt en
stor fordel men de samme fordele kan opnås, samtidig med den kinesiske
prisfordel bibeholdes, ved at vælge denne mode:
 
Lade et dansk / kinesisk outsourcing firma stå for leverancerne fra Kina
 
Outsourcing firmaet har produktion fra en lang række danske kunder ved en
kendt samarbejdspartner. Denne højere ordremasse giver kunden en række
fordele:
 
- Outsourcing firmaet vil kende producenternes kababilitet og kvalitet
  fra beslægtede kundeforhold.

- Ved tvister ved producenten de kan miste ordre fra mulige nye kunder
   henvist af outsourcing firmaet, hvis der ikke opnås kundetilfredshed.
   APC samarbejder derfor ofte med flere alternative producenter. Det ved de
   kinesiske producenter, så APC kan og vil ikke være agent som er underlagt
   den kinesiske producent. APC´s interesse er at opnå et WIN WIN samarbejde.

- Outsourcing firmaets sammenlagte større ordremasse ved samarbejdspartneren
  giver kunderne en bedre pris samt mulighed for produktion af lavere volumen
  end de selv ville kunne opnå.

- Outsourcing firmaet kan udføre kvalitets audit i Kina og følge op på leverancerne.

- Da outsourcing firmaet kender producenten er der skabt sikkerhed for plagiering
  ikke finder sted, såvel som produktionen ikke placeres ved en såkaldt "onkel"

-  APC har ved samtlige samarbejdspartnere garanti for prisen er lavere, end hvis
   kunden antrerede direkte med den kinesiske producent.
   Dette skyldes bl.a at producenten ønsker APC i Danmark er garant for kunderne
   kan overholde indgåede merkantile aftaler.